Cibertxoko:

  • 32 o 64 bits (Antonino Albarran – Dtor. Tecnología en Intel)

F1 – Consultas planteadas:

  • OYENTE: Solución a símbolo euro e Impresora.
  • OYENTA: ¿Cómo sacar todo el partido a una Blackberry?
  • OYENTE: Desbloqueador de discos extraibles.

Software Libre / GNU Linux:

  • FORO: Gnome. Rejilla del escritorio
  • FORO: Shell Script
  • FORO: Problemas con Trigger Rally