Cibertxoko:

  • Diccionario Web 2.0 (Mar Monsoriu – Escritora experta en Tecnología)

F1 – Consultas planteadas:

  • FORO: Red local demasiado creativa.
  • FORO: Comprobar memorias RAM.

Software Libre / GNU Linux:

  • FORO: Mageia, fork de Mandriva
  • FORO: Sistema de archivos EXT4