Cibertxoko:

  • Internet Eguna (Joseba Etxebarria – Presidente Asociación Vasca de Internautas)
  • Día de Internet (Miguel Pérez – Presidente Asociación Usuarios de Internet)

Software Libre / GNU Linux:

  • OYENTES: Otra Tira humorística
  • FORO: GNU/Linux para novatos, en ingles
  • FORO: Sistemas de archivos: EXT3 o EXT4